Javna naročila

Seznam javnih naročil

Naziv Naročnik Št. javnega naročila Datum objave Rok za oddajo ponudbeDatum odpiranja
ANALIZATOR VELIKOSTI DELCEV- LASERSKI DIFRAKTOMETER / PARTICLE SIZE ANALYZER - LASER DIFFRACTION ANALYZER INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002085/2024-EUe16/01 2024/04/02 14:1302.04.2024 14:13 2024/04/16 11:0016.04.2024 11:00 2024/04/16 13:0016.04.2024 13:00
Odstranjevanje naplavin iz prodnega zadrževalnika Javornik SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN002035/2024-SL3/01 2024/03/29 10:4529.03.2024 10:45 2024/04/19 10:0019.04.2024 10:00 2024/04/19 11:0019.04.2024 11:00
Dobava informacijske opreme UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002212/2024-SL1/01 2024/04/06 10:1706.04.2024 10:17 2024/04/19 10:0019.04.2024 10:00 2024/04/19 11:0019.04.2024 11:00
Nakup novega energijsko disperzijskega spektrometra (EDS) in detektorja za analizo difrakcije povratno sipanih elektronov (EBSD) INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN001850/2024-EUe16/01 2024/03/25 10:3325.03.2024 10:33 2024/04/22 10:0022.04.2024 10:00 2024/04/22 11:0022.04.2024 11:00
Sistemska administracija in podpora IT storitvam UNIVERZITETNA PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA JN002289/2024-SL1/01 2024/04/09 14:0409.04.2024 14:04 2024/04/24 10:0024.04.2024 10:00 2024/04/24 11:0024.04.2024 11:00
Nakup mikro-makro avtomatiziranega merilnika trdote INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN002296/2024-SL1/01 2024/04/10 09:2510.04.2024 09:25 2024/04/24 10:0024.04.2024 10:00 2024/04/24 11:0024.04.2024 11:00
XPS SPEKTROMETER ZA ANALIZO POVRŠIN IN TANKIH PLASTI / XPS SPECTROMETER FOR ANALYSIS OF SURFACES AND THIN FILMS INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN001766/2024-EUe16/01 2024/04/02 14:2002.04.2024 14:20 2024/04/24 11:0024.04.2024 11:00 2024/04/24 13:0024.04.2024 13:00
Nakup in instalacija razpršilnega večmerilnika za sub-nanodelce in biomolekule / Supply and installation of a light multi scatterer for nanoparticles and biomolecules research INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002320/2024-SL1/01 2024/04/10 11:2210.04.2024 11:22 2024/04/24 11:0024.04.2024 11:00 2024/04/24 13:0024.04.2024 13:00
Obnova čistilnega stroja HE Mavčiče SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN002371/2024-SL3/01 2024/04/11 11:1511.04.2024 11:15 2024/04/25 10:0025.04.2024 10:00 2024/04/25 11:0025.04.2024 11:00
Izgradnja prehoda za vodne organizme (ribja steza) na jezu Javornik SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O. JN002031/2024-SL3/01 2024/03/29 10:3329.03.2024 10:33 2024/04/26 10:0026.04.2024 10:00 2024/04/26 11:0026.04.2024 11:00
Nakup in instalacija sistema za haptično teleoperacijo/Supply and installation of a system for haptic teleoperation INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002166/2024-SL1/01 2024/04/04 13:2704.04.2024 13:27 2024/04/26 10:0026.04.2024 10:00 2024/04/26 12:0026.04.2024 12:00
Nakup treh multirobotskih sistemov / Supply of three multi robot systems INSTITUT ?JOŽEF STEFAN? JN002370/2024-SL1/01 2024/04/11 09:5211.04.2024 09:52 2024/04/26 10:0026.04.2024 10:00 2024/04/26 12:0026.04.2024 12:00
Sistem za termomehanske simulacije in preizkušanje materialov – System for Thermomechanical Simulations and Testing of Materials UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA JN002066/2024-EUe16/01 2024/04/02 09:0902.04.2024 09:09 2024/04/29 10:0029.04.2024 10:00 2024/04/29 11:0029.04.2024 11:00
Izvedba medijske kampanje v okviru projekta zMIGAJ! ZAVOD ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE PLANICA JN002410/2024-SL1/01, 2024/04/12 10:1412.04.2024 10:14 2024/05/06 08:0006.05.2024 08:00 2024/05/06 09:0006.05.2024 09:00
VZDRŽEVANJE SISTEMA zVEM NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE JN002106/2024-EUe16/01 2024/04/03 10:1703.04.2024 10:17 2024/05/06 10:0006.05.2024 10:00 2024/05/06 11:0006.05.2024 11:00
Nakup in dobava konvencionalnih in ekoloških živil - ponovitev sklopa H-1 SREDNJA GOZDARSKA, LESARSKA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA POSTOJNA JN002143/2024-EUe16/01 2024/04/04 09:4104.04.2024 09:41 2024/05/06 10:0006.05.2024 10:00 2024/05/06 11:0006.05.2024 11:00
Naprava za selektivno lasersko taljenje kovinskih materialov z uporabo umetne inteligence za in situ spreminjanje mikrostrukture INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE JN002350/2024-EUe16/01 2024/04/11 14:4111.04.2024 14:41 2024/05/10 10:0010.05.2024 10:00 2024/05/10 11:0010.05.2024 11:00
Storitve prevozov 2024-2028 JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI JN002364/2024-EUe16/01 2024/04/11 11:0011.04.2024 11:00 2024/05/13 10:0013.05.2024 10:00 2024/05/13 11:0013.05.2024 11:00
Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in licenc za standardno programsko opremo 2024-2028 ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI JN002442/2024-EUe16/01 2024/04/15 09:2515.04.2024 09:25 2024/05/14 10:0014.05.2024 10:00 2024/05/14 11:0014.05.2024 11:00
Izdelava in dobava portalnega dvigala in dvigalne opreme za odlagališče NSRAO Vrbina, Krško ARAO - AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE JN001926/2024-EUe16/01 2024/03/27 12:5927.03.2024 12:59 2024/05/30 10:0030.05.2024 10:00 2024/05/30 11:0030.05.2024 11:00